Pokyny k zápisu

Zápis na školní rok 2019/2020 proběhne 13. a 14. května 2019. Systém pro nové žádosti je nyní uzavřen, bude spuštěn 15. 4. 2019.

Před podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ je třeba se nejprve zaregistrovat do elektronického systému zápisu:
webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis/